اعلام قیمت فروش شمش

به استحضار اعضای محترم انجمن محترم انجمن می رساند براساس تصمیم کمیته بازرگانی متشکل از نمایندگان هیات مدیره انجمن و تعاونی و تعدادی از تولید کنندگان و با اعلام آمادگی برای همکاری بازرگانی توسعه معادن روی  قیمت فروش داخلی شمش با عیار ۹۹/۹۵ برابر ۱۶۲۰۰۰ ریال + ارزش افزوده و فروش صادراتی فلت می باشد.
استدعا میشود به هیچ وجه اعضای محترم زیر قیمت مصوب نفروخته و در صورت اضطرار با شرکت توسعه صادرات استان زنجان  به عنوان عاملیت و کارگزار انجمن هماهنگی فرمائید .


date_range ۱۳۹۶/۱۲/۱۵، ۱۲:۲۴:۰۷       visibility 2827

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter