عضویت در انجمن

• اشخاص حقيقي و حقوقي كه حوزه فعاليت و اشتغال آنها در موارد ذيل مي باشد، مي توانند به عضويت انجمن درآيند:

الف) بهره برداران معادن سرب و روي
ب) صاحبان صنايع توليدو فرآوري سرب و روي

• كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي پروانه تأسيس و يا موافقت اصولي به بند الف و ب را دارا باشند مي توانند به منظور استفاده از تجارب انجمن در جهت راه اندازي و يا تكميل پروژه مورد نظر به عضويت انجمن درآيند.

• اشخاص حقوقي كه به عضويت انجمن پذيرفته مي شوند بايد شركت هاي تجاري موضوع ماده 20 قانون تجارت كه در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده باشد.

• كليه اشخاص حقيقي و حقوقي پس از تصويب هيأت مديره انجمن به عضويت انجمن پذيرفته مي شوند.

• اساتيد دانشگاه ها، هيئت هاي علمي، مهندسين صنايع و معادن، مهندسين مشاور، مشاوران بازرگاني و بازاريابي، كارشناسان سازمان دولتي و ملي، محققين و ساير علاقمندان به موضوع فعاليت انجمن و يا شخصيت هايي كه خدمات مؤثر و ارزنده اي به اين بخش كرده اند، مي توانند به عنوان اعضاي افتخاري به عضويت انجمن درآيند.

• اعضاي افتخاري با تصويب هيأت مديره مي توانند از پرداخت ورود و حق عضويت معاف باشند ولي حق رأي در مجامع را ندارند.

مراحل عضویت

ارسال نامه درخواست عضویت در انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران به همراه مدارک مورد نیاز (نامه خطاب به رییس هیات مدیره نگاشته شود)
ببرسی نامه درخواست عضویت در هیات مدیره، در صورت موافقت موضوع طی نامه ای به شرکت متقاضی عضویت اعلام و درخواست واریز حق عضویت ثابت انجمن (ورودیه) می گردد.
پس از واریز حق عضویت ثابت انجمن (ورودیه) پروسه عضویت متقاضی عضویت تکمیل و از زمان واریز وجه به حساب به عضویت رسمی انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران نائل می گردد.

« مدارك مورد نياز »
- فرم عضویت تکمیل شده
- اصل فیش پرداخت حق عضویت
- كپي پروانه بهره برداري
- كپي آگهي تاسيس
- کپی جواز تاسیس
- کپی آخرین روزنامه رسمی حاوی تغییرات هیات مدیره
- کپی مدرک تحصیلی
- کپی شناسنامه

« حق عضويت »
1ـ حق عضويت ثابت براي ورود به انجمن 30.000.000 ريال
2- شارژ ماهيانه به میزان پروانه بهره برداری بستگی دارد (در صورت نیاز با دفتر تماس حاصل فرمایید)

« شماره حساب انجمن »
بانك ملت، شعبه ميرداماد تهران ـ كد 8/6507، حساب جاري جام شماره 40/73152441، به نام انجمن صنايع و معادن سرب و روي ايران.
(از دريافت وجه نقد جهت حق عضويت معذوريم)‌

shooow