سایتهای مرتبط

ردیف نام آدرس سایت
1 بورس فلزات لندن LME  http://www.lme.co.uk
2 سايت وازرت صنايع و معادن ايران http://www.mim.gov.ir
3 پايگاه اطلاع رساني معادن ايران و صنايع وابسته    http://www.iranmining.com
4 پايگاه اطلاع رساني سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران http://www.imidro.org
5 انجمن مهندسي معدن ايران http://www.irsme.com
6 اتحاديه صادر كنندگان سرب و روي ايران http://www.iranlz.com
7 سازمان زمين شناسي و اكتشاف معدني كشور http://www.gsi-iran.org
8 سازمان صنايع و معادن استان زنجان http://www.zanjanimo.com
9 اتاق بازرگاني ايران http://www.iccim.org
10 پايگاه ملي داده‌هاي علوم زمين كشور http://www.ngdir.ir
11 بورس اوراق بهادار تهران http://www.irbourse.com
12 بورس فلزات تهران http://www.tehranmetalexehange.com
13 سازمان تجارت جهاني http://www.wto.org
14 گروه بين المللي مطالعات سرب و روي http://www.ilzsg.org
15 انجمن بين المللي سرب و روي http://www.iza.com