دستاوردها

ايجاد اتحاد از مهمترين مباحثي است كه جزو دستاوردهاي انجمن به حساب مي آيد. در جهان، شخص هاي موازي، با يكديگر رقابتي شديد دارند اما در انجمن اين رقابت به رفاقت تبديل شده است و در حقيقت انجمن به صورت يك واحد بزرگ در همه زمينه ها، از تأمين مواد اوليه گرفته تا توليد و فروش فعاليت دارد.

دستاورد دوم انجمن ثبت تعاوني سرب و روي كشور است. به اين وسيله تقريبا خانواده سرب و روي كشور كنار هم جمع شده اند تا قوي تر به مشكلات فائق شوند. اين تعاوني از مرحله تأمين مواد اوليه از معدن تا استحصال مي تواند در جهت كمك به واحدهاي سرب و روي فعاليت كند.

سعي در تامين به موقع مواد اوليه از معادن كشور براي كليه واحدهاي سرب و روي از ديگر دستاوردهاي انجمن است كه رضايت همه اعضا را فراهم نموده است.

دستاوردهای انجمن صنایع ومعادن سرب و روی ایران

از آنجائي كه بخش دولتي كمي با اين حوزه فاصله دارد و اين روند تخريب كننده است، بنابراين سعي انجمن بر آن است كه افكار صنعت را در تعامل با عملكرد و تصميمات وزارتخانه صنايع و معادن متمركز كند تا فاصله موجود كمتر و كمتر شود.

در اين مدت سعي شده است تا مسئولان امر در وزارتخانه در جريان امور قرار گيرند. با ارائه آمارهاي دقيق و درست كه قبل از آن كمتر به چشم مي خورد، اين امر دستاورد بزرگي براي جامعه سرب و روي محسوب مي گردد.

با توجه به برگزاري همايش هاي مختلف در كشور هاي خارجي، انجمن همواره حضوري فعال در اين جلسات داشته تا بتواند صنعت سرب و روي كشور را در خور نام ايران در اين مجامع مطرح كند، كارهاي انجام شده در كشورهاي مختلف را ببيند، با آنها آشنا شود و درصورت نياز در روند عملكردي خود به كار گيرد.

انجمن به غير از اين فعاليت ها، در باب مشكلاتي كه پيش روي هست مانند مزايده معدن انگوران و تأمين مواد اوليه نيز حركت و سياست گذاري مناسبي داشته كه شايد در نوع خود بي نظير بوده است.

يكي ديگر از كارهاي مهم انجمن برگزاري جلسات مداوم با سازمان توسعه و نوسازي معادن مي باشد. در اين راستا با شركت تهيه و توليد مواد معدني در مورد سهميه بندي براي كل واحدها و قانونمند كردن توزيع خاك صنعتي به واحدهاي توليد كننده و همچنين نظارت بر توزيع، مذاكراتي صورت گرفته و نتايج خوبي نيز حاصل شده كه اين اقدام بسيار مهم  مي باشد.

انجمن علاقمند است در زمينه توسعه مصرف فعاليت كند و يكي از رسالت هاي آن تبليغ مصرف و شناسايي روي است. بر اين اساس انجمن سعي دارد براي توسعه و شناخت مصرف كنندگان روي، سميناري برگزار نمايد.