سابقه تاريخي فلز روي در جهان

قديمي ترين قطعه ساخته شده از روي بتي است كه در كاوش هاي باستان شناسي در"دردوش"(Dordosh) در منطقه ترانسيلونيا به دست آمده و در تركيب آن انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران |قديمي ترين قطعه ساخته شده از روي52/87 در صد روي، 41/11 درصد سرب و 07/1 درصد آهن وجود داشته است. در خرابه هاي كامرس (Cameros) كه500 سال قبل از ميلاد ويران شده است دستبندي به دست آمده است كه از روي پر شده بود. 200 سال بعد از ميلاد رومي ها با برنج آشنا شدند و آن را به روش ذوب و احياء در كوره و به همراه مس شكل مي داده اند. در طول اين فرآيند نخست اكسيد روي احياء مي گرديد. سپس بخارات روي درمس نفوذ مي كرد و با افزايش دما، محصول ذوب شده و برنج با تركيب يكنواخت حاصل مي شد.

روي به صورت فلز و به صورت اكسيد روي از قرن 12 ميلادي در هندوستان توليد شد و بعدها در قرن هفدهم در كشور چين توليد و مورد استفاده قرار گرفته است. در حدود سال 1730 دانش ذوب روي از چين به انگلستان رسيد و در سال 1739 امتيازنامه براي فرآيند تقطير به ثبت رسيد و درطول سالهاي 1743 – 1740 يك كارخانه ذوب روي با توليد 20 تن در سال در بريستول احداث و راه اندازي گرديد. در اين فرآيند مخلوط كربن و سنگ معدن اكسيد روي در يك كوره كه ته آن لوله اي تعبيه شده بود مورد استفاده قرار مي گرفت و روي تبخير شده در لوله مايع مي شد و در خارج كوره جمع آوري مي گرديد.

در ايالات متحده امريكا روي براي نخستين بار در سال 1835 در واشنگتن توليد شد. در سال 1880 هيدرومتالورژي روي براي توليد سولفات روي و استفاده از آن براي توليد رنگدانه Lithapone معمول بوده است. تا حدود سال هاي 1880 به كانه هاي سولفوره روي چندان توجهي نمي شد و در اروپا اغلب كالامين براي توليد روي مورد استفاده قرار مي گرفت. لكن در طول سالهاي 1881 فرآيند تصفيه اصلاح گرديد و گاز So2 با درصد بالا حاصل شد و بدين ترتيب سنگهاي سولفوره در مدار توليدروي قرار گرفت.