مصارف فلز روی

آهن گالوانيزه به طور وسيعي در عمليات پيمانكاري مهندسي و ساخت نرده هاي كنار، حصارهاي سيمي، علائم ابتداي خيابانها و فلزات جلا داده شده استفاده مي شود.  آهن گالوانيزه همچنين در صنايع خودروسازي مصرف مي شود و مقاومت خودروها را در برابر پوسيدگي افزايش مي دهد.

مهندسين همچنين از قطعات اين فلز كه مورد عمليات حرارتي تحت فشار قرار گرفته براي ساخت هزاران قطعه در صنعت خودروسازي سبك و سنگين، لوازم خانگي و تجهيزات مهندسي استفاده مي كنند.  دامنه اين محصولات قالب هاي صنعتي، پمپ هاي آب، ماشين لباسشوئي، دستگاههاي خوراك پزي و كاربراتور اتومبيل را دربر مي گيرد.  در برخي كشورها از ورقه هاي اين فلز براي پوشش ساختمانها، زهكشي آبراهها و ساخت صفحات مقاوم در برابر شرايط مختلف جوي استفاده مي كنند.

انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران |مصارف فلز روی