اعضای انجمن

ردیف نام شرکت   شماره تلفن
1 امین صنعت پویا *   086-33573228
2 ذوب روی ایجرود *   024-33363099
3 افشان روی *   021-56233023-4
4 کاسپین روی *   024-32383431
5 پرهام روی *   024-58523379-81
6 پارس روی *   024-33320998
7 پرتو روی گداز *   024-32383449
8 پارس اکسید *   021-88875521
9 پارس فن صنعت *   0613-3380055
10 پگاه روی غرب *   083-3468490
11 ذوب روی تال *   021-22029579-80
12 خالص سازان  *   024-32383401-5
13 صنایع روی خمسه *   024-32383392
14 روی گداز *   32383206-7
15 رویین طلا *   024-32383165
16 روی کاوان *   024-32383220-1
17 روی ناب *   024-32383223-4
18 روناک روی گستر *   021-56232081-2
19 روی گستر جم *   024-32383210
20 رویین کار شمس *   024-32283031-2
21 صنایع روی لوشان *   021-77616327
22 زرین روی *   021-88872146-9
021-88874171
23 سازند روی *   024-32383230-3
24 سیمینه روی خرم *   025-33342114-15
25 شمش سازان زنجان *   024-32286346،33239075
26 توسعه صنایع روی خاورمیانه *   024-33788537-80 
27 شمش روی شهرکرد *   021-22008520
28 شمش روی کیمیا *   0233-4583264
29 صنایع فایبرگلاس زنجان *   024-33261268
024-32383253
30 قم آلیاژ *   021-88770969-70
31 کاوشگران روی *   024-32383225
32 کاوش روی *   024-32383236-7
33 کاوش کار معدن *   021-88715279
021-88727769
34 میلاد روی *   (5)024-32383215-16
32383412
35 میعاد ثامن *   024-32383239
36 نگین روی قم *   024-33362790
37 ذوب روی سدید *   024-32383266-9
38 کاسپین روی *   22044888-021
39 آذر شیمی رازی *   031-53323353
40 متین روی *   024-32383258
41 نوین پژوهان شمس *    024-32383079-80
42 بهین بازآفرین البرز *   021-88506397-8
43 زنجان بهپو *   024-35853514
44 روی پرور *   024-32383075-6
45 الوان روی *   024-32383218
46 سیماب کرمانشاه *   021-77647025
47 توسعه معادن روی ایران *   021-88502319
48 کالسیمین *   021-88502317-18
49 ذوب واحیای قشم *   021-88428174-6
50 تولید روی بندر عباس *   021-88415593-4
51 ذوب روی بافق *   021-88409250
52 فراوری مواد معدنی *   024-33472580
52 ملی سرب و روی *     024-33799501-4  ( 33228011 )
88517012
53 آرتا روی *   024-32383128-9
54 پارس اکسید شکوهیه پرنو *   025-33342554
55 شمش روی میهن *   024-32383183-6
56 الماس روی  *   024-32383188
57 کانه آرایی آریا *   024-32383452-4
58 ترکان روی *   7- 024-32383145
59 پارسیان پارت پاسارگاد *   025-33675601-8
60 سیمین روی *   023-33652438
61 صائین گستر زنجان *   024-35853516
62 مجتمع تولیدی روی نوآوران زنجان *   024-35853516
63 فولاد مهر گهر زنجان *   024-33741805
64 کوشا تجارت نوین *   7210891
65 شمش روی سیناد *   024-32383466-8
66 فراوری کیان بروجن *   021-88605590-1
88051455
67 کوثر روی فجر ایرانیان *   (5)024-32383115-16
68 پارس اکسید پرتو *   025-33342048
025-33342038
69 معادن سرمک *   021-44410541
70 ذوب روی صبا صنعت *    024-32383383-87 
71 ذوب روی اصفهان *    021-88678018 
72 سپنتا روی *    024-32383393-5 
73 صنعت روی جهان آرا *   024-32383505-6
74 سرمه فیروز آباد *   021-88679630
75 باما *   021-8864300
76 مهسان روی دلیجان *   021-88663714
77 سوژمیران *   021-88679628
78 تولید روی ایران *  

 024-33423002

024-33423000 

79 روی پردازان ایرانیان *    024-32383540-4 
80 صنعت روی زنگان *    024-33422185 
81 معدنکاران انگوران *  

 024-33420737

024-33420632

82 تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان *    024-33454932
83 ذوب گران رنگین فلز *  

 021-25902000

84 سهند روی *    024-32383536 
85 تعاونی صنایع و معادن سرب و روی کشور*   024-323831233-6
86 کانه پویان صبا*   024-32383386
87 آلیاژ گستر قشم*   021-88626304
88 توسعه انرژی توان*   021-22547093
89 صانع روی   024-32383294
90 کیمیای زنجان گستران   02458404050
91 گسترش صنایع روی ایرانیان   024-32383435
92 زرین معدن آسیا   024-32383280
93 روی صدرا زنگان   024-32383160
94 کانی فراوران تهران   021-22859810
95 شرکت معدنی دماوند*   021-88500269-70
96 کیمیاگران نقش جهان   031-53323296-7
97 شرکت صنعتی و معدنی مهر گستر چومالو*   024-33364852
98 پالایش فلزات رنگین پاسارگاد*   024-32383153
99 فلزات غیر آهنی پویندگان قم   021-88673331
021-88671815
100 فراپارس قشم   0769522
101 پاک روی زنجان   024-32383235
102 صنایع فلزات رنگین ماهنشان   024-33460831
103 کانه آرای کاشان   025-33554011
104 کانی ساب روئینه   024-32383156
105 رنگین آلیاژ پارس   021-88532737
106 پیشرو بهینه آفرین پارس   09127107577
107 فرآوران ذوب سلفچگان   025-23673959
108 مهر تابان نور   021-77511344
109 تکین سرب زنگان   09121415717
110 تدبیر صنعت آیندگان قرن   025-33342762
111 کانه آرای کاشان   025-33554011
112 آذر سرب انگوران   09127724660
113 پاسارگاد فلز خاورمیانه   02136770580-1
114 سپید اکسید زنجان   02188663061
115 نگین پویان فلزات رنگین سبزینه   02433324033
116 دیدگاهان غرب   02637773510
117 کیمیا گوهران   0314629700-3
118 آلیاژ سازان زنجان   02433454487
119 کیمیاجم پارس   09121410992
120 کانی پروران زنگان   02423283346
121 روی تیران   03132352851
122 فیدار نیروی کاسپین   02188921030-2
123 فولادکاران گوهر دندی   024-36529006
124 نانو اکسید نقره   025-33343334
125 ستبران پودر زنجان   024-32383082
126 سرب پارس هخامنش   031555408557
127 پرهون فرآیند   02432383176
128 ثمین فلز آریا   0243361740
129 سپید اکسید البرز   0224336441
130 سرب و روی البرز   02423283286
131 رایان آلیاژ نوین   08633553437
132 کاسپین آروین اسپادان   03153309708
133 روی سازان زنجان   02188908885
134 ذوب روی آسیا   02433558614-15
135 سپید اکسید شکوهیه   09128512845
136 توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد   021221116848