اعضای انجمن

ردیف نام شرکت نام مدیر عامل شماره تلفن
1 امین صنعت پویا * عبداللهی  086-33573228
2 ذوب روی ایجرود *  افشارنیا    024-33363099
3 افشان روی * شعبانی 021-56233023-4
4 انگوران روی برتر *  احمدی 024-32383431
5 پرهام روی * محبی 024-58523379-81
6 پارس روی * عباسچیان 024-33320998
7 پرتو روی گداز * پولچی 024-32383449
8 پارس اکسید * تیموری نیا 021-88875521
9 پارس فن صنعت * حیدری 0613-3380055
10 پگاه روی غرب * امیری  083-3468490
11 ذوب روی تال * وثیقی مطلق 021-22029579-80
12 خالص سازان  *  مرادلو 024-32383401-5
13 صنایع روی خمسه * موحد 024-32383392
14 روی گداز * اوجاقلو 32383206-7
15 رویین طلا *  آدمی 024-32383165
16 روی کاوان * ولایتی 024-32383220-1
17 روی ناب * جلیلی 024-32383223-4
18 روناک روی گستر * اسماعیلی 021-56232081-2
19 روی گستر جم * وثیقی مطلق 024-32383210
20 رویین کار شمس * فرجی 024-32283031-2
21 صنایع روی لوشان * بدیعی 021-77616327
22 زرین روی * افشاریان مقدم 021-88872146-9
021-88874171
23 سازند روی * قربانیان 024-32383230-3
24 سیمینه روی خرم * خرمی روز 025-33342114-15
25 شمش سازان زنجان *  آدمی 024-32286346،33239075
26 شمش روی نوسازان * عباسی 024-33788537-80 
27 شمش روی شهرکرد * رفیعیان 021-22008520
28 شمش روی کیمیا * بهادری 0233-4583264
29 صنایع فایبرگلاس زنجان * مغربی 024-33261268
024-32383253
30 قم آلیاژ * حقیقی 021-88770969-70
31 کاوشگران روی * فغفوری 024-32383225
32 کاوش روی * علیمحمدی 024-32383236-7
33 کاوش کار معدن * مسگرزاده 021-88715279
021-88727769
34 میلاد روی * موسوی (5)024-32383215-16
32383412
35 میعاد ثامن * اسدی 024-32383239
36 نگین روی قم * ایلیایی 024-33362790
37 ذوب روی سدید * نوروزی 024-32383266-9
38 کاسپین روی * کلانتری 22044888-021
39 آذر شیمی رازی * امیری 031-53323353
40 متین روی * متین فر 024-32383258
41 نوین پژوهان شمس *  همراز 024-32383079-80
42 بهین بازآفرین البرز * وجداندار 021-88506397-8
43 زنجان بهپو * عیوضی 024-35853514
44 روی پرور * فغفوری 024-32383075-6
45 الوان روی * آذری 024-32383218
46 سیماب کرمانشاه * قربانی 021-77647025
47 توسعه معادن روی ایران * سعد محمدی 021-88502319
48 کالسیمین * حیدرزاده 021-88502317-18
49 ذوب واحیای قشم * تفضلی 021-88428174-6
50 تولید روی بندر عباس * انجوی 021-88415593-4
51 ذوب روی بافق * حاجی زاده 021-88409250
52 فراوری مواد معدنی * علاماتی 024-33472580
52 ملی سرب و روی * منفرد   024-33799501-4  ( 33228011 )
88517012
53 آرتا روی * حنیفه تاره 024-32383128-9
54 پارس اکسید شکوهیه پرنو * خرمی روز 025-33342554
55 شمش روی میهن * مرادلو 024-32383183-6
56 الماس روی  * نجفی  024-32383188
57 کانه آرایی آریا * سقایی 024-32383452-4
58 ترکان روی * نائینی 7- 024-32383145
59 پارسیان پارت پاسارگاد * گلشیرازی 025-33675601-8
60 سیمین روی * حسینی 023-33652438
61 صائین گستر زنجان * قاسمی 024-35853516
62 مجتمع تولیدی روی نوآوران زنجان * فرجی 024-35853516
63 فولاد مهر گهر زنجان *  بهادری 024-33741805
64 کوشا تجارت نوین * فرخی 7210891
65 شمش روی سیناد *  اجاقلو 024-32383466-8
66 فراوری کیان بروجن * کیانی 021-88605590-1
88051455
67 کوثر روی فجر ایرانیان * بیات (5)024-32383115-16
68 پارس اکسید پرتو * خرمی روز 025-33342048
025-33342038
69 معادن سرمک * حسینقلی 021-44410541
70 ذوب روی صبا صنعت * نظری  024-32383383-87 
71 ذوب روی اصفهان * کیانی راد  021-88678018 
72 سپنتا روی * ابراهیمی  024-32383393-5 
73 صنعت روی جهان آرا *  بیات 024-32383505-6
74 سرمه فیروز آباد * اسماعیلی 021-88679630
75 باما * اسلامی قانع 021-8864300
76 مهسان روی دلیجان * تقی زاده 021-88663714
77 سوژمیران * آزادی 021-88679628
78 تولید روی ایران * غریبلو

 024-33423002

024-33423000 

79 روی پردازان ایرانیان * نائینی  024-32383540-4 
80 صنعت روی زنگان * امیری  024-33422185 
81 معدنکاران انگوران * جلیلی انگورانی

 024-33420737

024-33420632

82 تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان * جمیلی  024-33454933
83 ذوب گران رنگین فلز * طرفه نژاد

 021-22116848

84 سهند روی * نقدی  024-32383536 
85 تعاونی صنایع و معادن سرب و روی کشور* احمدی 024-323831233-6
86 کانه پویان صبا* نظری 024-32383386
87 آلیاژ گستر قشم* پاکروان نژاد 021-88626304
88 توسعه انرژی توان* هدایت 021-22547093
89 صانع روی سقایی 024-32383294
90 کیمیای زنجان گستران جمیلی 024-34254931-3
91 گسترش صنایع روی ایرانیان علیپور 024-32383435
92 زرین معدن آسیا کدخدایی 024-32383280
93 روی صدرا زنگان شعاعیون 024-32383160
94 کانی فراوران تهران پورصالح 021-22859810
95 شرکت معدنی دماوند* فاطمی عقدا 021-88500269-70
96 کیمیاگران نقش جهان بابائی 031-53323296-7
97 شرکت صنعتی و معدنی مهر گستر چومالو* ریحانی 024-33364852
98 پالایش فلزات رنگین پاسارگاد* یگانه 024-32383153
99 فلزات غیر آهنی پویندگان قم دباغی 021-88673331
021-88671815
100 فراپارس قشم استادان فرد 0769522
101 پاک روی زنجان پولچی 024-32383235
102 صنایع فلزات رنگین ماهنشان علمی فرد 024-33460831
103 صنایع سرب و روی بارمان مصنف