آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران

 به نام خدا

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن صنایع و معادن سرب وروی ایران به شماره ثبت 39334 و شناسه ملی 14006070255 دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن صنايع و معادن سرب و روي ايران كه راس ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 3/3/96 درسالن آمفي تئاتر هتل آكادمي فوتبال به آدرس : ضلع غربي استاديوم آزادي ورودي هتل المپيك هتل آكادمي فوتبال برگزار مي گردد شركت نمائيد.

در دست داشتن كپي كارت بازرگاني و يا كارت عضويت معتبر بازرگاني به همراه معرفي نامه از شركت متبوع براي حضور در جلسه الزاميست. در صورت عدم احراز موارد فوق از پذيرش معذور مي باشيم.

 

دستورات جلسه مجمع عمومي عادي :

1 -  استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني انجمن

2 – تصويب صورتهاي مالي سال منتهي به 30/12/95

3 – انتخاب اعضای اصلي و علي البدل هیئت مدیره و بازرس قانوني انجمن

4 – انتخاب روزنامه رسمي جهت درج آگهي هاي رسمي انجمن

5 – ساير موارد كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد

  هيات مديره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران


date_range ۱۳۹۶/۰۲/۲۳، ۲۰:۲۹:۴۲       visibility 2613

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter