اعضای هیات مدیره جدید انتخاب شدند


-آقای مجتبی بزرگ به سمت رئیس هیئت‌مدیره انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
2-آقای داوود سقایی به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
3-آقای منصور علمی فرد به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
4-آقای حسین رسولی به سمت خزانه‌دار و عضو هیئت‌مدیره انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
5-آقای علیرضا ترابیان به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
6-آقای مهدی رنگ رونا  به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
7-آقای علی فغفوری  به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب شدند و قبول سمت نمود


date_range ۱۴۰۳/۰۴/۱۱، ۱۲:۱۷:۴۳       visibility 58

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter