ثبت نام در نشست مربوط به مشکلات صادرات ایران به چین و راهکارهای تسهیل آن